Právo obmedziť spracovanie

Jednotlivci môžu požiadať, aby ich údaje neboli použité na spracovanie. Ich záznam môže zostať na mieste, ale nesmie byť použitý.


Späť