Dialkový odpalovač 1ks

Máte záujem o väčšie balenia?

1 CTN = 50ks

Na sklade:

0 Ks

Tento produkt už nie je na sklade

25,93 €

-0%

Profesionálne odpaľovacie zariadenie

Toto profesionálne odpaľovacie zariadenie slúži na bezpečné diaľkové odpálenie zábavnej pyrotechniky. Obsahuje 2 krabičky, z ktorých každá je na 2 odpaly, 1 diaľkový ovládač a 4 kusy elektrického odpaľovača.

Bezpečnosť zábavnej pyrotechniky:

Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

Kategória nebezpečnosti: 2

Hľadáte inú zábavnú pyrotechniku?

V našom internetovom obchode so zábavnou pyrotechnikou nájdete širokú ponuku zábavnej pyrotechniky za najlepšie ceny.